LyricFluent Logo
Home / Lyrics / Andrea Bocelli / Brucia la terra
NOTE: These English Lyric translations are not yet verified.
Sign in to enable edit translations mode
Brucia la luna 'ncielu e iu bruciu d'amuri
Burn the moon 'ncielu e iu bruciu d'amuri
Focu ca si consuma comu lu me cori
Phocu ca is consumed common choirs
L'anima chianci, addulurata
The soul of chianci, trained
Non si da paci, chista è na mala nuttata
Don't be quiet, chista is na mala nuttata
Brucia la terra mia e abbrucia lu me cori
Burn my land and binge lu me choirs
Chi siti d'acqua idda e iu siti d'amuri
Who idda water sites and amuri sites
A cu la cantu la me canzuni
A cu la cantu la me canzuni
Si no c'è nuddu ca s'affaccia a lu barcuni?
Is there no nuddu ca overlooking lu barcuni?
Lu tempu passa ma non agghiorna
Lu tempu passes but does not agghiorna
Non c'è mai suli s'idda non torna
there's never suli s'idda doesn't come back
Lu tempu passa ma non agghiorna
Lu tempu passes but does not agghiorna
Non c'è mai suli s'idda non torna
there's never suli s'idda doesn't come back
Brucia la terra mia e abbrucia lu me cori
Burn my land and binge lu me choirs
Chi siti d'acqua idda e iu siti d'amuri
Who idda water sites and amuri sites
A cu la cantu la me canzuni
A cu la cantu la me canzuni
Si no c'è nuddu ca s'affaccia?
Yes, is there no nuddu ca overlooking?
Brucia la luna 'ncielu e iu bruciu d'amuri
Burn the moon 'ncielu e iu bruciu d'amuri