Download on the App StoreGet it on Google Play
Learn Spanish with lessons based on similar songs!
These English lyric translations are not yet verified.
LYRICS TRANSLATION
Marahil ikaw ay nababalisa
Marahil ikaw ay nababalisa
Dimo alam kung ano ang gagawin
Dimo alam kung ano ang gagawin
Puno ng pasakit ang 'yong buhay
Puno ng pasakit ang 'yong buhay
Tila ba wala ng katapusan
Tila ba wala ng katapusan
Hwag kang susuko, may pag asa pa
Hwag kang susuko, may pag asa pa
Tumawag ka sa Panginoon
Tumawag ka sa Panginoon
Si Hesus ang 'yong lapitan
Si Hesus ang 'yong lapitan
At magtiwala ng lubusan
At magtiwala ng lubusan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Problema mo sa Kanya ilagak
Problem mo sa Kanya ilagak
Dahil Siya lang ang kasagutan
Dahil Siya lang ang kasagutan
Ng 'yong mga katanungan
Ng 'yong mga katanungan
Si Hesus ang 'yong lapitan
Si Hesus ang 'yong lapitan
At magtiwala ng lubusan
At magtiwala ng lubusan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Problema mo sa Kanya ilagak
Problem mo sa Kanya ilagak
lyric fluent promo screenshot
Dahil Siya lang ang kasagutan
Dahil Siya lang ang kasagutan
Ng 'yong mga katanungan
Ng 'yong mga katanungan
Marahil ikaw ay nababalisa
Marahil ikaw ay nababalisa
Dimo alam kung ano ang gagawin
Dimo alam kung ano ang gagawin
Puno ng pasakit ang 'yong buhay
Puno ng pasakit ang 'yong buhay
Tila ba wala ng katapusan
Tila ba wala ng katapusan
Hwag kang susuko, may pag asa pa
Hwag kang susuko, may pag asa pa
Tumawag ka sa Panginoon
Tumawag ka sa Panginoon
Si Hesus ang 'yong lapitan
Si Hesus ang 'yong lapitan
At magtiwala ng lubusan
At magtiwala ng lubusan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Problema mo sa Kanya ilagak
Problem mo sa Kanya ilagak
Dahil Siya lang ang kasagutan
Dahil Siya lang ang kasagutan
Ng 'yong mga katanungan
Ng 'yong mga katanungan
Si Hesus ang 'yong lapitan
Si Hesus ang 'yong lapitan
At magtiwala ng lubusan
At magtiwala ng lubusan
lyric fluent promo screenshot
Pagkat Siya lang ang kailangan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Problema mo sa Kanya ilagak
Problem mo sa Kanya ilagak
Dahil Siya lang ang kasagutan
Dahil Siya lang ang kasagutan
Ng 'yong mga katanungan
Ng 'yong mga katanungan
Hindi ka Nya iiwan
Hindi ka Nya iiwan
Hindi ka Nya pababayaan
Hindi ka Nya pababayaan
Si Hesus ang 'yong lapitan
Si Hesus ang 'yong lapitan
At magtiwala ng lubusan
At magtiwala ng lubusan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Problema mo sa Kanya ilagak
Problem mo sa Kanya ilagak
Dahil Siya lang ang kasagutan
Dahil Siya lang ang kasagutan
Ng 'yong mga katanungan
Ng 'yong mga katanungan
Si Hesus ang 'yong lapitan
Si Hesus ang 'yong lapitan
At magtiwala ng lubusan
At magtiwala ng lubusan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Problema mo sa Kanya ilagak
Problem mo sa Kanya ilagak
lyric fluent promo screenshot
Dahil Siya lang ang kasagutan
Dahil Siya lang ang kasagutan
Ng 'yong mga katanungan
Ng 'yong mga katanungan
Magtiwala ka sa Kanya
Magtiwala ka sa Kanya
Umasa ka sa Kanya
Umasa ka sa Kanya
Tanging Sya lang
Tanging Sya lang
Ang 'yong kailangan
Ang 'yong kailangan
Umasa ka. umasa ka
Umasa ka. Umasa Ka
Si Hesus ang 'yong lapitan
Si Hesus ang 'yong lapitan
At magtiwala ng lubusan
At magtiwala ng lubusan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Pagkat Siya lang ang kailangan
Problema mo sa Kanya ilagak
Problem mo sa Kanya ilagak
Basta Siya lang ang kasagutan
Enough Siya lang ang kasagutan
Ng 'yong mga katanungan
Ng 'yong mga katanungan
Download on the App StoreGet it on Google Play
Apple and App Store are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
MORE CHARLIE CRUZ
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...