MINA
Home / Lyrics / Artists / Mina
Tua
Tua
Mina (16+)
Mai
Mai
Mina (16+)
Tintarella Di Luna
Tintarella Di Luna
Mina (16+)
Non voglio cioccolata
Non voglio cioccolata
Mina (16+)
Io Sono Il Vento
Io Sono Il Vento
Mina (16+)
Amorevole
Amorevole
Mina (16+)
No, non ha fine
No, non ha fine
Mina (16+)
Ho scritto col fuoco
Ho scritto col fuoco
Mina (16+)
Briciole di baci
Briciole di baci
Mina (16+)
Piano
Piano
Mina (16+)
Improvvisamente
Improvvisamente
Mina (16+)
Perdoniamoci
Perdoniamoci
Mina (16+)
Sentimentale
Sentimentale
Mina (16+)
Mi vuoi lasciar
Mi vuoi lasciar
Mina (16+)
Celeste
Celeste
Mina (16+)
Piangere un pò
Piangere un pò
Mina (16+)
Giochi d'ombra
Giochi d'ombra
Mina (16+)
Come sinfonia
Come sinfonia
Mina (16+)
S'è fatto tardi
S'è fatto tardi
Mina (16+)
Pesci rossi
Pesci rossi
Mina (16+)
Summertime
Summertime
Mina (16+)
Whisky
Whisky
Mina (16+)
Na sera 'e maggio
Na sera 'e maggio
Mina (16+)
Champagne Twist
Champagne Twist
Mina (16+)
Invoco te
Invoco te
Mina (16+)
Cubetti di Ghiaccio
Cubetti di Ghiaccio
Mina (16+)
Ho Paura (Di Te)
Ho Paura (Di Te)
Mina (16+)
Gloria
Gloria
Mina (16+)
La fine del mondo
La fine del mondo
Mina (16+)
Un tale
Un tale
Mina (16+)
Un piccolo raggio di luna
Un piccolo raggio di luna
Mina (16+)
Il palloncino
Il palloncino
Mina (16+)
La Luna E Il Cow Boy
La Luna E Il Cow Boy
Mina (16+)
Sciummo
Sciummo
Mina (16+)
My Crazy Baby
My Crazy Baby
Mina (16+)
Confidenziale
Confidenziale
Mina (16+)
Piangere un Po'
Piangere un Po'
Mina (16+)
Just Let Cry
Just Let Cry
Mina (16+)
Non partir
Non partir
Mina (16+)
Malatia
Malatia
Mina (16+)
La Mille Bolle Blu
La Mille Bolle Blu
Mina (16+)
Moliendo Cafè
Moliendo Cafè
Mina (16+)
Be Bop a Lula
Be Bop a Lula
Mina (16+)
Buon Dì (Alone)
Buon Dì (Alone)
Mina (16+)
Chihuahua
Chihuahua
Mina (16+)
Te volevo scurdà
Te volevo scurdà
Mina (16+)
Non sei felice
Non sei felice
Mina (16+)
Tu sei mio
Tu sei mio
Mina (16+)