LyricFluent Logo
Log in to enable edit translations mode
Whenever Wherever
Whenever Wherever
Shakira (18+)
Verse 1.1
Lucky you were born that far away so
Norocos că te-ai născut atât de departe
We could both make fun of distance
Noi putem amândoi să râdem de distanță
Lucky that I love a foreign land for
Noroc că iubesc un pământ străin pentru
The lucky fact of your existence
Faptul norocos al existenței tale
Verse 1.2
Baby, I would climb the Andes solely
Iubitule, m-aș cățăra pe Anzi numai
To count the freckles on your body
Pentru a număra pistruii pe corpul tău
Never could imagine there were only
Nu mi-am putut imagina că există doar
Ten million ways to love somebody
Zece milioane de moduri de a iubi pe cineva
Can't you see
Nu poți vedea
I'm at your feet
Sunt la picioarele tale
Chorus 1.1
Whenever, wherever
Oricând oriunde
We're meant to be together
Noi suntem meniți să fim împreună
I'll be there and you'll be near
Voi fi acolo și vei fi aproape
And that's the deal my dear
Și asta e înțelegerea, dragul meu
Chorus 1.2
Thereover, hereunder
Acolo, aici
You'll never have to wonder
Niciodată nu va trebui să te întrebi
We can always play by ear
Putem juca mereu la ureche
Play by ear' este o expresie care inseamnă că 'o sa mai vedem mai tirziu'
But that's the deal my dear
Dar asta e înțelegerea, dragul meu
Verse 2.1
Lucky that my lips not only mumble
Noroc că buzele mele nu numai mormăe
They spill kisses like a fountain
Ei vărsă sărutări ca un havuz
Lucky that my breasts are small and humble
Noroc că sânii mei sunt mici și umili
So you don't confuse them with mountains
Ca să nu-i confunzi cu munții
Verse 2.2
Lucky I have strong legs like my mother
Noroc că am picioare puternice ca mama mea
To run for cover when I need it
Să alerg pentru acoperire când am nevoie
And these two eyes that for no other
Și acești doi ochi care pentru nimeni altul
The day you leave will cry a river
Ziua în care vei pleca va plânge un râu
At your feet
La picioarele tale
I'm at your feet
Sunt la picioarele tale
Chorus 2.1
Whenever, wherever
Oricând oriunde
We're meant to be together
Noi suntem meniți să fim împreună
I'll be there and you'll be near
Voi fi acolo și vei fi aproape
And that's the deal my dear
Și asta e înțelegerea, dragul meu
Chorus 2.2
Thereover, hereunder
Acolo, aici
You'll never have to wonder
Niciodată nu va trebui să te întrebi
We can always play by ear
Putem juca mereu la ureche
Play by ear' este o expresie care inseamnă că 'o sa mai vedem mai tirziu'
But that's the deal my dear
Dar asta e înțelegerea, dragul meu
Verse 3
Think out loud
Gândește-te cu voce
Say it again
Spune-o din nou
Tell me one more time
Spune-mi încă o dată
That you'll live
Că vei trăi
Lost in my eyes
Pierdut în ochii mei
Chorus 3.1
Whenever, wherever
Oricând oriunde
We're meant to be together
Noi suntem meniți să fim împreună
I'll be there and you'll be near
Voi fi acolo și vei fi aproape
And that's the deal my dear
Și asta e înțelegerea, dragul meu
Chorus 3.2
Thereover, hereunder
Acolo, aici
You've got me head over heels
M-ai dat cu capul pe călcâi
Head over heels' este o expresie care inseamnă asemănător ca expresia 'să pierzi mintea pentru cineva'
There's nothing left to fear
Nu mai rămâne nimic de frică
If you really feel the way I feel
Dacă într-adevăr te simți așa cum mă simt
Whenever, wherever
Oricând oriunde
We're meant to be together
Noi suntem meniți să fim împreună
I'll be there and you'll be near
Voi fi acolo și vei fi aproape
And that's the deal my dear
Și asta e înțelegerea, dragul meu
Thereover, hereunder
Acolo, aici
You've got me head over heels
M-ai dat cu capul pe călcâi
Head over heels' este o expresie care inseamnă asemănător ca expresia 'să pierzi mintea pentru cineva'
There's nothing left to fear
Nu mai rămâne nimic de frică
If you really feel the way I feel
Dacă într-adevăr te simți așa cum mă simt