LyricFluent Logo
Home / Lyrics / Damia / L'Etranger
NOTE: These English Lyric translations are not yet verified.
Sign in to enable edit translations mode
Dito nagsimula
Dito nagsimula
Mga una nating yapak
Mga una nating yapak
Sa mundong inakala nating para sa atin
Sa mundong inakala nating para sa atin
Matapang humarap
Matapang humarap
Nilihim ang bawat iyak
Nilihim ang bawat iyak
Tangay-tangay ng bawat ihip ng hangin
Tangay-tangay ng bawat ihip ng hangin
Isang yapak patungo sa ating landas
Isang yapak patungo sa ating landas
Isang yapak sa ating pag-indak
Isang yapak sa ating pag-indak
Hiningal ang damdamin
Hiningal ang damdamin
Napagod tumingin
Napagod tumingin
Lumabo ang mga larawan natin
Lumabo ang mga larawan natin
Damit na umatras
Damit na umatras
Mga letrang hindi mautas
Mga letrang hindi mautas
Sa balikat ng iba siya ay biglang kumapit
Sa balikat ng iba siya ay biglang kumapit
Isang yapak patungo sa ating landas
Isang yapak patungo sa ating landas
Isang yapak sa ating pag-indak
Isang yapak sa ating pag-indak
Isang yapak patungo sa ating landas
Isang yapak patungo sa ating landas
Isang yapak paatras
Isang yapak paatras
Dito ang simula
Dito ang simula
Mga una ko nang yapak
Mga una ko nang yapak
Sa mundong alam ko nang para sa akin
Sa mundong alam ko nang para sa akin
Isang yapak patungo sa aking landas
Isang yapak patungo sa aking landas
Isang yapak sa aming pag-indak
Isang yapak sa aming pag-indak
Isang yapak patungo sa ating landas
Isang yapak patungo sa ating landas
Isandaang yapak
Isandaang yapak