lyric fluent promo screenshot
ENGLISH LYRICS TRANSLATION
These English lyric translations are not yet verified.
cho
with bú mẹ
Ừ ok rồi quan
thế giới quan như vậy kể lắp ghép thế
này đâu quan của làm tê giác tao vậy mà
lao giai Cần nhiều lần em nói thật
mà em ra cho để cái
goes
cho
with bú à
anh
hiểu
ra một
điều lạ không cách nào để trả tiền qua
chúng ta
với muốn tới thăm em
lyric fluent promo screenshot
em
ba with này ra
tại Mỹ là nó khi mình sẽ mang theo là cả
cha ra
cây me thương từ gia đình là mình Cún mê
man man nào là tên khách quan và
một bộ à
OR
cái vô coi
qua điện thoại à
Get our free guide to learn Spanish with music!
Join 6072 learners. Can unsubscribe at any time.
Learn Spanish with lessons based on similar songs! Try for free
MORE CHIMBALA
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...