Home / Lyrics / Admiral T / Doctè Ka Malad'
Download on the App StoreGet it on Google Play
Learn French with lessons based on similar songs!
These English lyric translations are not yet verified.
LYRICS TRANSLATION
Nou tout' sé nonm
Nou tout' se nonm
Fèt épi po, chè, zo
Fet cob, chè, zo
Nou tout' ni kè ka bat' an l'estomak an nou
Nou tout' ni kè ka bat' an l'estomak an nou
Epi sé pou sa fow toujou mèt' an tèt aw kè
Epi sé for his fow toujou mèt' an tèt aw kè
Nimpot' bitin pé rivé nimpot' ki lèss d'entre nous a nimpot' ki lè
Nimpot' bitin pé rivé nimpot' ki lèss of us a nimpot' ki lè
Fo kè nonm épi fanm' bien comprenn'
Fo kè nonm co fanm' well understoodn'
Kè la vi pa monotonn'
Kè la vi pa monotonn'
Kè aprè l'été sé l'otonn'
Kè after the summer se l'otonn'
Kè nimpot' bitin pé rivé nimpot' ki man
Kè nimpot' bitin pé rivé nimpot' ki man
Mèm doctè ka malad
Mèm doctè ka malad
Dilè ka pran krak
Dilè ka pran krak
Marin, péchè ka fè naufrage
Sailor, sin ka fè shipwreck
Ca bien dommage
It's a shame
On jou ou kin santiw mal a laiz
We play or kin santiw badly a laiz
Kè sa pa kay kèw ka fè on criz
Kè sa pa kay kèw ka fè on criz
Poutan ou té ni on vi paradiz
Poutan or tee ni on vi paradiz
lyric fluent promo screenshot
En bonne santé d'aprè les analyz
Healthy after the analyz
Toujou pensé kè sa té pé rivé anne-lise
Toujou thought kè his te pe rive-lise
Mè pa vou baw sa té impossible
Mè pa vou baw his te impossible
Pon moun pa a l'abri de surpriz
Pon moun pa has the shelter of overpriz
Pass mèm doctè ka malad
Pass mèm doctè ka malad
Dilè ka pran krak
Dilè ka pran krak
Marin, péchè ka fè naufrage
Sailor, sin ka fè shipwreck
Ca bien dommage
It's a shame
Ou té lwen d'imaginé ki on jou
Or te lwen d'imagined ki on play
Chofaw la kèw vwè a la télé té pé èt' vou
Chofaw la kèw vwè a la TV té èt' vou
Poutan ou pa té mèm sou
Poutan or pa te mèm sou
Ou paka bwè, alkol sé pa pou vou
Or paka bwè, alkol se pa pou vou
Ou ka kilpabilizé presk a vinn' fou
Or ka kilpabilizé presk a vinn' crazy
Mè fow di vou bien an tèt' a vou
Mè fow di vou bien an tèt' a vou
Kè victim la sa té pé èt' vou
Kè victim la sa té è' te' vou
Pass mèm doctè ka malad
Pass mèm doctè ka malad
lyric fluent promo screenshot
Dilè ka pran krak
Dilè ka pran krak
Marin, péchè ka fè naufrage
Sailor, sin ka fè shipwreck
Ca bien dommage
It's a shame
Pass nimpot' bitin pé rivé nimpot' ki moun a nimpot' ki lè
Pass nimpot' bitin pé rivé nimpot' ki moun a nimpot' ki lè
Vi aw pé sanm' le paradi jod' la dèmin sanm' l'enfè
Vi aw pé sanm' le paradi jod' la demin sanm' l'enfè
Sé pou sa kè, lèw vwè on moun ka soufè, pa jigéy pa méprizéy
Se pou sa kè, lèw vwè on moun ka soufè, pa jigéy pa méprizéy
Doctè ka malad
Doctè ka malad
Dilè ka pran krak
Dilè ka pran krak
Marin, péchè ka fè naufrage
Sailor, sin ka fè shipwreck
Ca bien dommage
It's a shame
Download on the App StoreGet it on Google Play
Apple and App Store are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
MORE ADMIRAL T
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Loading...
Loading...Loading...